Drej på hjulet
Alger på både Myrer Flåter Skimmelsvamp Lopper Sølvfisk Muldvarp Flåter Rotter Mus Hvepse Myrer Myg Fluer Alger

Alger

Alger kan ses som grønne eller sorte plamager på havemøbler og terrasser. De dukker oftest op, når fugtsugende overflader som fx træ eller fliser har været udsat for fugt og lidt skygge i løbet af efterår og vinter.

Alger kan også ses på husmure og tage. Her gør de dog ikke stor skade, og bekæmpelse finder oftest sted af æstetiske årsager.

Forebyg

OPBEVAR MØBLER TØRT OG VARMT

Tørre og varme omgivelser giver algerne meget svære livsbetingelser.

Fjern

START MED RENT VAND OG EN STIV KOST

En gulvskrubbe eller børste kombineret med lidt vand kan fjerne mange algepletter. Sand kan benyttes som slibemiddel.

BRUG EN HØJTRYKSRENSER

De fleste alger kan fjernes ved hjælp af en højtryksrenser. En for kraftig højtryksrenser kan dog gøre skade på træterrasser. Læs mere om brug af højtryksrenser på stenterrasser hos Bolius.

LAD SOL OG VIND TØRRE DE SIDSTE ALGERESTER

Sol og varme får hurtigt aflivet de algerester, som en kost ikke kan klare.

Forgift

UNDGÅ GAMLE HUSRÅD OM KEMIKALIEBEKÆMPELSE

Kemikalier, der ikke er godkendt til algebekæmpelse, kan forårsage forurening i både jord og grundvand.

GEM ALGEMIDDEL TIL DE MEST GENSTRIDIGE PLETTER

Brug kun giftstoffer til de alger, som ikke kan fjernes med kost og vand.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Algemidler er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Bakterier (lugt)

Lugtgener skyldes ofte bakterier. Svedlugt opstår, når sveden i fx armhulerne omdannes af hudbakterier.

Lugt fra afløbet skyldes bakterier, der nedbryder rester af mad, sæbe og hår.

Lugt er generende, men kan ofte behandles uden brug af kemiske midler.

Forebyg

VASK DIG HYPPIGT

Hyppig vask fjerner problemet med generende svedlugt.

Brug en svanemærket deodorant uden parfume

Hvis du vælger en Svanemærket deodorant får du et produkt, der hører til blandt de mindst miljøbelastende, og der er også i vid udstrækning taget hensyn til sundhed. Vær dog opmærksom på, at der godt kan være parfume i. Til gengæld må der ikke være triclosan i. Undlad at bruge deodoranter med aluminium, hvis huden er beskadiget f.eks. efter barbering eller anden hårfjerning, eller hvis du har eksem eller lignende.

VASK DIT TØJ REGELMÆSSIGT

Sørger du for regelmæssig vask af dit tøj, er det helt unødvendigt at bruge tøj med antibakterielle midler, der kan være skadelige for miljøet.

FJERN HÅR OG SKIDT FRA AFLØBET

Hvis dit afløb lugter, så fjern rester af mad, sæbe, hår og lignende fra afløbet. Rens desuden hulrummet med universalrengøringsmiddel.

SØRG FOR VAND I VANDLÅSEN

En vandlås er oftest formet som et liggende S, så der altid står lidt vand i den. Vandet fungerer som en prop for lugt fra hovedkloakken.

HÆLD KOGENDE VAND I AFLØBET

Kogende vand dræber de fleste bakterier og forebygger propper i afløbet under hånd- og køkkenvask. Skyl gerne igennem med en eller to kedler kogende vand en gang om ugen.

Forgift

UNDGÅ AT KØBE TØJ MED BAKTERIEDRÆBENDE MIDLER

Tøj, der er antibakterielt behandlet, bruges især til sport, fx trusser, cykelshorts og skiunderbukser. Tøjet er behandlet med bakteriedræbende kemikalier for at mindske svedlugten. Sørger du for almindelig vask af dit tøj og dig selv, er det helt unødvendigt at bruge antibakterielt tøj. De antibakterielle midler kan være skadelige for miljøet.

UNDGÅ KEMISK AFLØBSRENS

Kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin er skadelige for miljøet og afløbet. De er stærkt ætsende og kan ødelægge installationen, hvis den er gammel.

Større mængder kaustisk soda kan desuden udvikle så meget varme i afløbet, at samlinger og rør af plast bliver deforme og utætte.

HÆLD EN DECILITER GLYCERIN I AFLØBET

Hvis du skal være væk i længere tid, kan det være en god idé at hælde en deciliter glycerin i gulvafløbet. Glycerin fordamper ikke så let og lægger sig som en flydende prop, der forhindrer afløbet i at tørre ud – og dermed lugten i at komme ind.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Antibakterielt tøj indeholder såkaldte biocider, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Alger (begroning) på både

Begroning på både kan være fx alger og rurer. Det sidste er en art krebsdyr, der er meget almindelig i danske farvande.

Forskellige temperaturer og vandkvaliteter giver forskellige begroninger. Kraftig begroning kan på længere sigt skade bådens skrog.

Det kan være besværligt at fjerne begroning, når det først har bidt sig fast, så det kan sagtens betale sig at forebygge problemet omhyggeligt.

Forebyg

VASK BÅDENS BUND GRUNDIGT OM EFTERÅRET

Når begroningen først er tørret ind, er den sværere at få af bunden. Tag dig derfor tid til at skrubbe bunden grundigt om efteråret, når du tager båden op af vandet.

Læg en presenning under båden, så materialet bliver lettere at samle op. Fej det sammen, og aflever det i havnens miljøcontainer.

DU KAN KOMME LANGT MED VAND OG KNOFEDT

Hvis du har en opvaskebalje, en opvaskebørste, kogende vand og en vandslange (gerne med højtryksrenser), er du godt på vej til at komme begroning til livs. Vask grundigt med vand og børste, og skyl efter med slangen.

UNDGÅ AT VASKE BUNDEN, NÅR BÅDEN ER I VANDET

Hvis båden er malet med bundmaling med biocider, fx kobber, bør du undgå at vaske eller skrubbe bunden, så længe båden er i vandet.

FJERN DE SIDSTE RESTER VED FORÅRSKLARGØRINGEN

Når du forårsklargør din båd, kan du tit fjerne de sidste rester af begroning. Husk, at alt afskrab af maling og slibestøv skal samles op. Brug kun afrensningsudstyr som vakuumskrabejern, slibemaskine eller gelcoathøvl, der er koblet til en støvsuger, og som er godkendt af havnebestyrelsen. Spørg evt. havnefogeden.

Forgift

BRUG LOVLIGE BUNDMALINGER

Det er forbudt at importere, sælge eller bruge bundmaling, der indeholder diuron, irgarol 1051 og tributyltin til disse både:

  • Skibe kortere end 25 meter.
  • Fritidsbåde, der overvejende sejler i ferske vande.
  • Fritidsbåde under 200 kg, der overvejende sejler i salte vande. Der er dog undtagelser fra disse regler, som du kan læse her.

Til fritidsbåde er det efter den 1. januar 2015 forbudt at importere, sælge og bruge biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, som er klassificeret med risikosætning R53: "Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet".

Links

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er ganske små, såkaldte mikroorganismer. Der findes mere end halvanden million forskellige arter skimmelsvamp, og de optræder som plamager i forskellige farver. Nogle er lodne, men andre er ikke. Skimmelsvampe kan være sundhedsskadelige for nogle mennesker, fordi de frigiver og udskiller stoffer, fx allergener, glukaner og mykotoksiner. Skimmelsvamp findes i fx badeværelser, bag skabe eller inde i væggen. Tegn på fugt, mug og skimmelsvamp ses ofte ved brune eller sorte pletter på vægge og ved vinduer.

Forebyg

LUFT UD

Sørg for god udluftning flere gange dagligt.

TØR IKKE TØJ INDENDØRS

Hæng tøjet ud, eller brug tørretumbleren, hvis vejret ikke gør det muligt at hænge tøjet ud.

FJERN FUGT

Tænd for emhætten, når du laver mad. Luk døren, når du bader, og tør vægge og gulv af efter bad.

FIND KILDEN

Der kan være forskellige årsager til, at du har skimmelsvamp, fx fugt i kælderen eller fejl i konstruktioner.

Fjern

VASK SKIMMELSVAMPEN HELT VÆK

Skimmelsvamp skal fjernes ved at skrubbe de angrebne områder grundigt. Hvis man kun slår skimmelsvampen ihjel med gift, sidder de skadelige stoffer tilbage, og de kan på et givent tidspunkt frigives til luften. Der er reelt ikke behov for kemikalier til at fjerne skimmelsvampen, men for effektive metoder, der fjerner den fysisk.

Forgift

VASK MED DESINFICERENDE PRODUKT

Vask overfladen, og lad det sidde i 20 min. Gentag om nødvendigt. Hold øje med, om skimmelsvampen kommer igen.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug.

Links

Bananfluer (frugtfluer)

Bananfluen er gulligbrun og 3-4 mm lang. Den har hang til gærende madvarer og kaldes derfor også for eddike-, vin- og frugtfluen.

Bananfluen lægger æg i madvarer. I løbet af ca. 10 dage udvikler æggene sig først til larver og sidenhen til nye bananfluer. Maden tager ikke skade af bananfluerne.

Forebyg

LAD IKKE STØDT FRUGT ELLER GRØNTSAGER LIGGE FREMME

Bananfluen kan lugte gæringsprocessen på lang afstand og finder hurtigt vej.

KOM HURTIGT AF MED SKRALDEPOSEN

Skraldeposer med frugtaffald som eksempelvis æble- eller bananskræller vil tiltrække bananfluer. Vær også opmærksom på, at afløbsristen hurtigt kan samle nok madrester til, at bananfluen lægger æg.

FJERN TOMME FLASKER OG DÅSER

Sjatter i tomme øldåser eller vinflasker vil ofte være næring nok til bananfluens æg og larver.

LUK AFFALDSBEHOLDERE, OG RENGØR DEM OFTE

I sommermånederne finder bananfluerne sig hurtigt til rette ved udendørs affaldsbeholdere, hvis ikke disse er rengjorte og ordentligt lukkede.

Fjern

TILSÆT NY EDDIKE, ELLER KASSÉR

Syltede madvarer som asier, rødbeder eller agurker angribes ofte af bananfluer og deres larver. De kan dog reddes forholdsvis let ved at skylle madvarerne og tilsætte ny eddike. Madvarer, hvor larver og æg ikke kan fjernes, bør som regel kasseres.

Forgift

BEKÆMP MED INSEKTSPRAY

Insektspray beregnet til flyvende insekter er effektivt mod de voksne bananfluer, men har kun en kortvarig effekt.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Gifte mod bananfluer er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Borebiller (Træorm)

Borebillen – eller træormen – er 3-5 mm lang, brun og bevinget. Den lever kun i løbet af sommermånederne, men har inden da gennemgået et larvestadie, der normalt tager 2-3 år. Borebillen kravler ofte rundt på det træ, hvor den er klækket fra. Den kan dog også flyve.

Det er under larvestadiet, at borebillen gør mest skade, fordi den i jagt på næring borer gange i enhver form for fugtigt træ.

Forebyg

LAD IKKE TRÆ FÅ FOR MEGET FUGT

Tørre og varme omgivelser og tilstrækkeligt med ventilation holder borebillen væk. Derfor er den sjældent et problem i helårsboliger i Danmark.

Fjern

GIV TRÆ VARMEBEHANDLING

Borebiller kan ikke leve ved høje temperaturer. Efter 2 1/2 time ved 46 grader vil de dø. Alt efter størrelsen på det inficerede træ kan du bekæmpe borebillen med en ovn, i en sauna eller i et tørrerum. Vær opmærksom på, at der godt kan drysse såkaldt ”boremel” ud af træet i årevis, efter borebillen er væk.

KOM MINDRE, SARTERE TRÆGENSTANDE I FRYSEREN

Har du mindre trægenstande, der ikke tåler opvarmning på grund af eksempelvis maling eller forgyldning, kan du lægge disse i fryseren, hvor borebillen vil dø efter et par døgn.

Forgift

GIV TRÆVÆRK OVERFLADEBEHANDLING

Overfladebehandling med et træbeskyttelsesmiddel godkendt til bekæmpelse af borebiller vil ofte være effektivt. Midlet påføres med pensel eller sprøjte. Overfladebehandling fungerer ikke på malet eller lakeret træ, da midlet ikke kan trænge tilstrækkeligt dybt ind i træet.

GLEM GAMLE HUSRÅD OM PETROLEUM

Der findes ingen dokumentation for, at petroleum skulle være et effektivt middel mod borebiller.

BEHANDL MINDRE, SARTERE TRÆMATERIALER MED INJEKTIONER

Har borebiller slået sig ned i mindre trægenstande, der dårligt tåler overfladebehandling, kan du injicere giftstof ned i hullerne. Foretag behandlingen i maj, da det er lige, inden borebillerne udklækkes. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen flere år i træk.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Midler til borebiller er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Flåt (Skovflåt)

Skovflåten suger blod fra dyr og mennesker. En tredjedel af skovflåter bærer den såkaldte borrelia-bakterie, der hos mennesker kan føre til meningitislignende symptomer, lammelse og hjerteproblemer. Kæledyr, der bliver smittet med borrelia-bakterier, kan få ledbetændelse eller influenzalignende symptomer.

På Bornholm og Sjælland har man ligeledes konstateret det såkaldte TBE-virus hos flåter. Smitte med TBE-virus resulterer ikke nødvendigvis i sygdom, men kan forårsage hjernebetændelse, der i værste fald giver permanente neurologiske eller mentale skader.

Skovflåten hopper på sit bytte ved at sidde klar i toppen af et græsstrå. Når et dyr eller menneske passerer forbi, bider den sig fast og bliver siddende i op til 5-6 dage. Flåten holder især til i kratskove og anden tæt, lav vegetation. Risikoen for flåtbid vil være særligt stor langs skovens dyrestier.

Forebyg

HOLD DIG TIL STIER OG VEJE

Jo mindre du kommer i kontakt med bevoksning, jo lavere er sandsynligheden for, at du bliver bidt af en flåt.

DÆK ARME OG BEN

Færdes du i meget bevoksede områder, kan du beskytte dig mod flåtbid ved at dække arme og ben. Tag også støvler på for at undgå, at flåten kan komme til huden gennem buksebenet.

FJERN FLÅTENS TERRÆN

Du kan rydde krat, tæt og lav bevoksning eller lignende for at reducere sandsynligheden for flåtbid.

Fjern

TJEK GRUNDIGT EFTER EN SKOVTUR

Et vigtigt ritual efter enhver skovtur er at tjekke både dyr og mennesker for flåter. Vær særligt opmærksom på skjulte og tyndhudede steder som knæhaser, lyske, armhuler og bag ørerne.

FJERN FLÅTEN

Tag fat om flåten så langt nede som muligt. Brug eventuelt en almindelig pincet eller en særlig flåtfjerner til mennesker eller dyr. Flåten kan sidde godt fast, men rokker og vrider du lidt i den, kan den normalt fjernes uden problemer. Skulle et stykke af flåtens mundstykke blive siddende, er der ingen grund til bekymring. Det bliver ganske som en splint skubbet stille og roligt ud.

VÆR EFTERFØLGENDE OPMÆRKSOM PÅ SYMPTOMER

Efter et flåtbid vil det være normalt at få et rødt mærke, der minder om et myggestik. Får du et større, rødt og cirkelformet mærke, eller oplever du influenzalignende symptomer efter et bid, skal du opsøge læge. Har flåten kun suget blod et par timer, vil den ikke kunne nå at smitte med borrelia-bakterier. Har den siddet i mere end et døgn, skal du være særligt opmærksom.

Forgift

NOGLE MYGGEMIDLER VIRKER MOD FLÅTER

Der findes afskrækningsmidler mod myg, som også virker mod flåter. Det vil fremgå af etiketten.

Links

Fluer (stueflue og spyflue)

De mest almindelige fluearter i danske hjem er stuefluen og den lille stueflue, mens den store og larmende spyflue er en mindre hyppig gæst. Fluer foretrækker at lægge æg i gødning fra især svin og køer. Spyfluen adskiller sig dog ved at lægge æg på døde dyr. I hjemmet kan fluer som et alternativ lægge æg i køkkenaffald eller døde plantedele. Udklækningen til voksne fluer tager i løbet af sommermånederne minimum to uger, mens det om vinteren tager betydeligt længere tid.

Forebyg

SØRG FOR AT GØRE RENT, HVOR FLUERNE KAN LÆGGE ÆG

Fluer vil typisk ikke lægge æg inden døre, men den lille stueflue kan dog godt finde på at lægge æg i fugtigt organisk materiale. Det kan eksempelvis være i et afløb eller i bunden af bure til små kæledyr. Hyppig rengøring fjerner problemet.

Fjern

SÆT INSEKTNET FOR VINDUER

Et insektnet er en træramme med et finmasket net, der holder fluerne ude af hjemmet, men lader lys og frisk luft komme ind.

LOK FLUERNE MED LYSFÆLDER

Lys tiltrækker fluerne, som bliver fastholdt af klisterplader eller dræbt af et lille stød, når de sætter sig på fælden. Lysfælder er særligt anvendelige, hvis fluegener er omfattende og vedvarende.

HÆNG FLUEFÆLDER I LOFTET

Fluer kan fanges ved hjælp af nedhængende fælder, der fungerer ved at klistre fluen fast, når den giver efter for sin trang til at sætte sig på genstande, der hænger fra loftet.

Forgift

OVERVEJ NEDHÆNGENDE FÆLDER MED GIFT

Nedhængende fælder kan også købes imprægneret med en giftholdig sukkerblanding, der slår fluen ihjel ved indtagelse.

ANVEND KUN FLUESPRAY GODKENDT TIL BEBOELSE

Fluespray godkendt til beboelse kan som regel anvendes i hele boligen, men vær opmærksom på, om der skal tages forholdsregler i nærheden af børn, kæledyr og/eller mad.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Fluegift er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Husbukke

Husbukken holder til i nåletræ, hvor den typisk lever som larve i 2-5 år, inden den er udvokset til en flyveklar bille. Billen er 10-20 mm lang og enten brun eller sort. Den har to klare vinger, to blanke knuder på forbrystet og en hvid ulden behåring på ryggen.

Husbukken er i sig selv et forholdsvist sjældent syn. På grund af dens størrelse er de skader, den forvolder ved at grave gange ud mod træets overflade, dog iøjnefaldende og ofte også ganske alvorlige.

Det er vanskeligt at opdage og bekæmpe angrebene. Derfor er det en god ide at søge professionel rådgivning hos en skadedyrsbekæmper.

Forebyg

VÆR OPMÆRKSOM PÅ HUSBUKKENS FLYVEHULLER

Husbukkeangreb kan konstateres ved de såkaldte flyvehuller, hvor billen er kravlet ud af træet. Flyvehullerne er flossede i kanten, oftest ovale og 6-10 mm lange.

FIND UD AF, OM ANGREBET ER AKTIVT

Ser du flyvehuller i træ, er det afgørende at få konstateret, om angrebet fortsat er i gang. Du kan vurdere det ud fra, om hullet og det såkaldte boremel (det drys husbukken efterlader sig) ser friskt eller gammelt ud. Hvis angrebet er i gang, vil du på en varm sommerdag ofte kunne høre husbukken gnave i træet.

RÅDFØR DIG

Har du købt et gammelt hus, kan du tale med den tidligere ejer eller gennemgå husets papirer for at se, om der tidligere er foretaget vurderinger eller behandlinger. Nogle skadedyrsbekæmpere vil også kunne foretage en vurdering.

TJEK VARMT OG TØRT TRÆ

Husbukken er mest tilbøjelig til at angribe tørt og varmt træ. Tømmer under et tag, der ikke er isoleret, vil eksempelvis være et yndet sted for husbukken.

HOLD SÆRLIGT ØJE MED NYT TRÆ

Husbukken trives bedst i træ, der er fældet for nylig. Særligt de første 20 år er træet udsat, men det kan dog være umuligt at konstatere et angreb før efter 2-5 år, hvor flyvehuller begynder at kunne ses. Træet vil stille og roligt blive mindre attraktivt for husbukken, og efter 70 år er det meget usandsynligt at se nye angreb.

Fjern

OPVARM INFICERET TRÆ

Er det muligt for dig at opvarme det angrebne træ, er det en effektiv måde at dræbe husbukkelarver. Det kan fx ske med en varmeovn, i en sauna eller i et tørrerum.

Forgift

GIV TRÆET EN OVERFLADEBEHANDLING

Træbeskyttelsesmidler, der er godkendt til bekæmpelse af husbukke, findes i mange forskellige varianter. Midlet sprayes eller smøres på overfladen, hvor det dræber husbukken, når den nærmer sig.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Gift mod husbukke er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Hvepse (gedehamse)

Hvepse – eller gedehamse – kan kendes på deres karakteristiske sorte og gule farver. De er almindeligvis 12-14 mm lange. Hvepse kan være et særligt stort problem sidst på sommeren og først på efteråret, hvor de kan være aggressive i deres jagt på søde sager. Hvepsene dør, når temperaturen falder senere på efteråret.

Hvepse er i mange henseender et nyttedyr og skal derfor kun bekæmpes, hvis de er til direkte gene for mennesker.

Hvepsebo findes typisk i husets hulrum, ved tagudhæng, i udluftningskanaler, på loftsrum eller i jorden, hvor de kan danne underjordiske hvepsebo.

Forebyg

AFSPÆR KENDTE STEDER TIL HVEPSEBOER

Har en hvepsedronning først én gang udset sig et særligt hjørne eller hulrum i eller ved din bolig til at bygge bo, er det meget sandsynligt, at der på samme sted igen kan opstå hvepseproblemer. Hvis det er muligt, er det derfor en god idé at spærre stedet af.

VÆR OPMÆRKSOM ALLEREDE OM FORÅRET

Hvepseboet består om foråret kun af hvepsedronningen og boet, der på dette stadie er formet som en lille kugle. Det er meget lettere at fjerne boet tidligt frem for ud på sommeren, når det er fuldt udbygget.

Fjern

OVERVEJ, OM BOET SKAL BEKÆMPES

Finder du et hvepsebo sidst på efteråret, hvor vejret er begyndt at blive koldere, vil hvepsesamfundet snart dø. Så er det ikke nødvendigt at ødelægge boet. Det er dog fortsat en god ide at spærre stedet af senere på året, når boet er dødt, så der ikke kommer et nyt bo næste år

OVERVEJ, OM PROFESSIONEL HJÆLP ER NØDVENDIG

Er der tale om et særligt stort hvepsebo eller arten ’stor gedehams’, bør du søge hjælp hos en professionel skadedyrsbekæmper. Stor gedehams er en større type hveps, der måler op til 2,5 cm. Den store gedehams stikker betydeligt mere ubehageligt end de små arter, og der skal heller ikke så mange stik til, før det kan være farligt.

LUK IKKE INDGANGEN TIL ET AKTIVT HVEPSEBO

Hvepsene bliver meget aggressive og finder som regel en vej ind eller ud alligevel.

LOK MED SØDE SAGER

Flasker eller deciderede fælder med saft eller sukkervand tiltrækker hvepsene, der bliver fanget eller drukner i væsken.

FANG MED LYSFÆLDER

Lysfælder dræber hvepsene ved at afgive et lille elektrisk stød og kan være en god idé, hvis der er mange hvepse.

Forgift

VENT MED HVEPSEBEKÆMPELSE TIL OM AFTENEN

Når mørket falder på, befinder alle hvepse sig i boet og er desuden knap så aggressive som om dagen. Dette gælder dog ikke for den store gedehams, der også er aktiv, når det er mørkt.

ANVEND INSEKTGIFT, DER ER GODKENDT OG BEREGNET TIL FLYVENDE INSEKTER

Sprøjt insektgiften nedefra og direkte op i hvepseboets indgangshul. Hvepsene vil hurtigt blive lammet, og boet kan fjernes efter 10-15 minutter. Husk at bære tøj, der dækker hele din krop, så du undgår stik.

BRUG GIFTPUDDER TIL SKJULTE HVEPSEBOER

Er det ikke muligt at komme til selve hvepseboet, kan du pudre med insektgift de steder, hvor hvepsene flyver ind og ud. Pudringen skal oftest gentages over et par aftener for at virke fuldstændigt. Vær opmærksom på, at giftpudderet ikke spredes til boligen via udluftningskanaler eller emhætten.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Hvepsegift er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Kakerlakker

Kakerlakker er forholdsvis sjældne i Danmark, da de foretrækker et varmere og tørre klima. Er man først ramt, er de dog voldsomt generende. Visse indførte arter, eksempelvis den tyske kakerlak, kan dog godt finde sig til rette i opvarmede lokaler, hvis der samtidig også er lidt, der kan spises.

Den tyske kakerlak bliver typisk 12 mm lang. Den er gulbrun og har to striber på brystskjoldet.

Kakerlakker sidder i skjul det meste af dagen og begynder først at lede efter mad, når mørket falder på.

Forebyg

SKAB IKKE UTILGÆNGELIGE SKJULESTEDER BAG EL-APPARATER

Kakerlakkerne skjuler sig ofte i hulrum og sprækker bag el-apparater, fordi der både er varmt og ofte også madrester. Sørg for at placere dine elektriske apparater, så det er muligt at gøre rent bagved dem.

LAD IKKE MAD ELLER VAND STÅ FREMME

Kakerlakker er næsten altædende, så selv de mindste madrester vil kunne holde dem i live.

GØR BEKÆMPELSEN KOLLEKTIV

I større ejendomme spreder kakerlakkerne sig hurtigt ved at vandre langs eksempelvis vand- eller varmerør. Koordiner derfor bekæmpelsen med naboer og underboer.

Forgift

FIND FØRST KAKERLAKKERNES SKJULESTEDER

Tænder du lyset, når det er mørkt, vil kakerlakkerne hurtigt skynde sig tilbage til deres gemmested. Kakerlakekskrementer i form af brune rande nær rørgennemledninger eller lignende kan også afsløre, hvor de skjuler sig.

SMØR ELLER SPRAY GIFT OMHYGGELIGT

Har du fundet ud af, hvor kakerlakkerne gemmer sig, kan du bekæmpe dem med gift. Spray eller smør giften på områder, som du er sikker på, at kakerlakkerne krydser, når de skal til og fra deres skjulested. Hvis giftlaget er påført for tyndt, vil det ikke have effekt på kakerlakken, der tværtimod kan udvikle resistens.

VARIER GIFTBEKÆMPELSE

Ved vedvarende kakerlakproblemer er det en god idé at skifte mellem forskellige former for gift, da kakerlakkerne ellers hurtigt bliver resistente.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Gift til kakerlakker er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Lopper (kattelopper/fuglelopper)

Klør din hund eller kat sig ustandseligt, er det højst sandsynligt, fordi den er blevet bidt af lopper. Lopper foretrækker dyrenes lange pels, men kan også finde på at bide mennesker for at få føde. Lopper bider ofte flere gange lige efter hinanden, så man får en lille række af kløende udslæt.

I Danmark er katte- og fuglelopper de mest almindelige arter. Begge bliver op til 3 mm lange, har en sortbrun farve og en markant sammentrykket kropsform. Fugleloppen formerer sig kun udenfor, typisk i en fuglerede, men bider også både dyr og mennesker, hvis den ikke kan finde en fugl at hoppe på.

Kattelopper kan leve året rundt indendørs, men i løbet af loppesæsonen, der løber fra sensommeren og indtil omkring jul, findes der også mange i naturen. Det er derfor vigtigt at være særligt opmærksom i denne periode.

Forebyg

TJEK JÆVNLIGT DINE KÆLEDYR MED EN TÆTTEKAM

Red dine kæledyrs pels med en tættekam for at finde ud af, om der er lopper. Red ned på en klar plasticpose for lettere at se de hvide larver. Hvis du bruger et vådt, hvidt stykke papir, vil du kunne se rødbrune affarvninger på grund af loppernes ekskrementer.

STØVSUG OFTE

Hyppig støvsugning fjerner mange af de æg, larver og fuldvoksne lopper, der kan ligge skjult i gulvrevner og tæpper. Sørg efterfølgende for at smide støvsugerposen ud, eller frys den i minimum et døgn for at sikre dig, at lopperne ikke vender tilbage.

GIV GULVVASKEN EN PAUSE

Lopper trives i fugtige omgivelser, så lad så vidt muligt gulvmobben stå, indtil lopperne er væk.

HOLD LOPPER VÆK FRA HUNDE- ELLER KATTEKURV

Placér dine kæledyrs kurv væk fra gulvtæpper, der selv efter støvsugning ikke kan garanteres at være loppefri. Sørg for at vaske eller ryste dyrenes ”sengetøj” ofte.

Fjern

START MED TÆTTEKAM

Daglig kæmning af pelsen kan i nogle tilfælde være nok til at få bugt med lopperne.

Forgift

BEGYND MED MILD BEHANDLING

Loppeproblemer kan meget ofte undgås ved at behandle forebyggende med insektudviklingshæmmere. De dræber ikke de voksne lopper, men standser æg og larvers udvikling. Dette vil ofte gøre egentlig bekæmpelse med loppemidler unødvendig og anses som mindre giftigt for dyr og mennesker.

GÅ TIL KRAFTIGERE MIDLER EFTER BEHOV

Lider dit kæledyr af mange lopper eller allergiske reaktioner på bid, bør der anvendes et loppemiddel, der hurtigt tager livet af de voksne lopper.

VÆLG DET RETTE MIDDEL

Vær især opmærksom på, at midler og dosseringer kan variere efter eksempelvis dyrets alder, størrelse, pelstype og eventuelle allergier.

SPØRG DYRLÆGEN, HVIS DU ER I TVIVL

Lider dit kæledyr af en sygdom, eller er det under tre måneder gammelt, anbefales det at søge hjælp hos dyrlægen, inden du begynder at behandle. Kan du ikke finde et loppemiddel, der passer til dit kæledyr, vil der ligeledes være hjælp at hente hos dyrlægen.

VÆR VEDHOLDENDE

Loppebekæmpelse er sjældent overstået med en enkelt behandling. Bekæmpelse af de voksne lopper har oftest ikke effekt på æg og larver, der kan udvikle sig i løbet af få uger.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug.

Loppemidler skal godkendes enten af Sundhedsstyrelsen eller Miljøstyrelsen alt efter hvilken type, der er tale om.

Links

Møl (i tekstiler)

Mølangreb i tekstiler opdages oftest, når møl pludseligt flyver rundt i hjemmet. På dette tidspunkt er skaden dog sket. Inden møllet er flyveklart, gennemgår det nemlig et larvestadie, hvor det ernærer sig ved at spise af tekstiler som tøj, tæpper og pelse.

Møl i tekstiler vil i langt de fleste tilfælde være såkaldte klædemøl eller pelsmøl. De er begge hvide, 6-9 mm lange og ganske svære at kende forskel på. Den primære forskel på de to er i larvestadiet, hvor den udvoksede pelsmøllarve er tilbøjelig til at vandre og forpuppe sig i revner og sprækker i møbler eller langs væg og loft. Klædemøllarven vil derimod forpuppe sig i de tekstiler, hvor den er blevet udklækket.

Forebyg

BESKYT OPBEVARET TØJ

Opbevarer du tøj i længere tid, skal du pakke det ind i plast- eller papirposer for at undgå møl. Sørg for, at der ikke er møl i tøjet, inden du pakker det ind. Det kan du gøre ved at give det en af nedenstående behandlinger. Skal du opbevare pelsværk, skal du spørge en pelsforhandler til råds.

VASK TØJ INDEN OPBEVARING

Møl foretrækker snavset tøj, så vask det, inden det ryger ind i skabet.

BRUG LIMFÆLDER

Du kan evt. lægge en klædemølfælde i skabet. Den kan være med til at fortælle dig, hvis du får møl. En klædemølfælde er en klisterfælde, der indeholder et feromonlokkemiddel. Fælden virker ved, at hanmøllet lokkes af hunmøllets lugt, som befinder sig i fældens lim.

Fjern

STØVSUG

Mølæg sidder løst i tekstiler, og en støvsugning vil derfor kunne fjerne meget. Støvsug også skabe eller skuffer, hvis du opdager møl heri.

FJERN MØL MED VASK OG TØRRETUMBLING

En tur i vaskemaskinen efterfulgt af tørretumbleren vil dræbe alle møl i dit tøj. Sørg for at vaske alt tøj i det skab eller den skuffe, hvor møllet blev fundet.

LÆG TEKSTILER I FRYSEREN

2-3 dage ved -18 grader i fryseren dræber alle møl.

BRUG EN FLUESMÆKKER TIL VOKSNE MØL

Selvom de voksne møl ikke længere søger næring, er det stadigt vigtigt at bekæmpe dem, da de lægger nye æg.

Forgift

SEND TEKSTILER TIL RENSERI

Renseriets kemiske rensningsproces kan benyttes til tekstiler, der ikke er egnet til de ovenstående behandlinger. Tjek med renseriet på forhånd, om behandlingen bekæmper møl.

BRUG INSEKTMIDDEL GODKENDT TIL MØL

Midler mod flyvende, krybende og kravlende insekter kan også være godkendt til møl. Sørg for, at der medfølger en vejledning til, hvordan man bruger midlet mod møl.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ SPRÆKKER OG REVNER

Da pelsmøllarven er i stand til at vandre og forpuppe sig langt fra de tekstiler, hvor den blev udklækket, kan det være nødvendigt også at behandle omgivelser. Revner og sprækker i skuffer, skabe, langs vægge og i loftet er oplagte gemmesteder, som alle kan behandles med flydende mølmiddel.

RENS GULVTÆPPER ORDENTLIGT INDEN BEHANDLING

Konstaterer du møl i gulvtæpper eller andre større tæpper, kan det være nødvendigt at behandle med et mølmiddel. Sørg for at støvsuge, og bank også gerne tæppet, hvis det er muligt, inden du bruger midlet.

UNDGÅ MØLMIDLER TIL TØJ

Flydende mølmiddel anbefales ikke til tøj, men det kan være nødvendigt til særligt udsatte tekstiler som eksempelvis naturgarn.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Mølmidler er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Myg

Sæsonen for myggestik er maj til august. Myg stikker især om aftenen og i de tidlige morgentimer. Når myggen stikker, gennemtrænger den huden med sin snabel og sprøjter et kemisk stof ind. Det giver en allergisk reaktion i form af kløe og hævelse.

Der findes en række gamle husråd om, hvordan man undgår myg. De fleste er der ikke dokumentation for virker. Det gælder fx myggelys.

Forebyg

DÆK KROPPEN TIL

Myg kan ikke stikke igennem tøj.

FJERN STILLESTÅENDE VAND PÅ DIN GRUND

Nogle myg lægger æg i lavninger med fugtig jord.

Fjern

BRUG MYGGENET

Brug et myggenet uden imprægnering, hvis du sover steder, hvor der er mange myg. Imprægnering med insektmiddel er ikke nødvendigt i Danmark.

Forgift

BRUG ALDRIG MYGGEMIDLER TIL BØRN UNDER TRE ÅR

Brug aldrig myggemidler til børn under tre år.

UNDGÅ ØJNE, LÆBER OG SÅR

Brug aldrig myggespray direkte i ansigtet. Brug enten et andet middel såsom en stift, eller spray en lille mængde ud i hånden, og fordel det i ansigtet.

BRUG KUN MYGGEMIDLER PÅ BAR HUD

Du behøver kun at beskytte de dele af kroppen, myggene kan komme til, fx anklerne.

VÆLG MELLEM MYGGEMIDDEL OG KLØESTILLENDE MIDDEL

Myggemidler holder myggene væk. Kløestillende midler dulmer kløen, efter myggen har stukket.

TJEK VIRKNINGSTIDEN

Det skal fremgå af etiketten, hvor længe midlet virker.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Myggemidler er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Myrer

Små bunker af sand og grus langs panelerne kan være tegn på myrer i hjemmet. Den sorte havemyre er meget almindelig og ret uskadelig. Den er 3-9 mm lang og brunsort.

Herkulesmyren er sjælden, men kan gøre stor skade på især træværk. Den lever kun i Nordsjælland og Nordjylland. Arbejdermyrerne i denne art er 5-14 mm lange.

Boet kan både findes udenfor og inde i huset. Indenfor lever myrerne fx i isoleringsmateriale mellem betongulv og trægulv eller i fugtskadet træ.

Forebyg

LUK ADGANGSVEJENE

Sørg for at reparere revner og sprækker i fundamentet.

GEM MAD OG AFFALD

Opbevar madvarer i køleskabet eller i lukkede glas- eller metalbeholdere. Undgå at have affald på steder, som er tilgængelige for myrer.

Fjern

ØDELÆG BOET MED KOGENDE VAND

Det kan dog være svært at finde boet, hvis det er under huset eller under gulvet.

GLEM DE GAMLE HUSRÅD

At strø kanel, kaffegrums og peber virker kun i kort tid – eller slet ikke.

Forgift

BRUG EN MYRELOKKEDÅSE

Myrerne bringer den forgiftede føde i dåsen tilbage til boet, og det vil gå til grunde efter et stykke tid.

VÆLG SÆRLIGE MIDLER TIL KØKKENET

Nogle midler er ikke godkendt til at bruge i nærheden af fødevarer, det vil sige på køkkenborde, i køkkenskabe osv.

SPAR PÅ GULVVASKEN

Myrer holder meget af fugt, så brug støvsugeren frem for gulvmoppen, mens bekæmpelsen foregår.

PAS PÅ HAVENS NYTTEDYR

Udendørs bør midlerne kun bruges der, hvor myrerne har kolonier langs med huset. Så skåner man andre insekter, der kan være nyttedyr i haven.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Midler mod myrer er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Sølvfisk (sølvkræ)

Sølvfisk kaldes også for sølvkræ. De er en insekttype, der bliver godt 1 cm lang og er sølvfarvet.

De skjuler sig om dagen i revner og sprækker og kommer frem om natten for at søge efter føde.

Sølvfisk kan bedst lide fugtige steder og findes oftest i badeværelser eller køkkener. Sølvfisk kan snarere betragtes som et irritationsmoment end som egentlige skadedyr.

Forebyg

STØVSUG

Grundig og hyppig støvsugning af revner og sprækker kan være med til at nedbringe antallet af sølvfisk.

OVERDRIV IKKE GULVVASKEN

Ved rengøring er det bedre at støvsuge end at vaske af, fordi sølvfisk foretrækker fugtige omgivelser.

LUFT UD

Det nedsætter luftfugtigheden i rummet og giver sølvfisken ringere levebetingelser.

Fjern

Forgift

INSEKTSPRAY

Sølvfisk er følsomme overfor de mest almindelige typer insektspray, som kan købes i byggemarkeder eller dagligvarebutikker.

INSEKTPUDDER

Insektpudder beregnet til bekæmpelse af ”krybende

og kravlende insekter” kan bruges på de steder, hvor dyrene gemmer sig, fx i revner og sprækker langs

paneler, fodlister og rørgennemføringer.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Midler mod sølvfisk er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Tæppebiller

Tæppebiler ligner små mariehøns. De har dog en mat overflade med sorte og rødgullige skæl. En voksen tæppebille bliver ca. 3-4 mm lang.

Man ser sjældent levende tæppebiller eller larver, men de opdages ofte ved små huller i uldne tekstiler. Har man ikke set møl i huset, så skyldes skaderne ofte tæppebiller.

Enkelte tæppebiller er helt uskadelige og meget almindelige i huse. Det er kun nødvendigt at bekæmpe tæppebiller, hvis de optræder i større antal.

Forebyg

STØVSUG

Tæppebiller kan godt lide at være i ’nullermænd’, så støvsugning kan virke forebyggende.

OPBEVAR ULD I LUKKEDE POSER

Så hindrer du tæppebillernes adgang.

Fjern

FIND ÅRSAGEN

Den bedste måde at bekæmpe tæppebiller er at finde ud af, hvor de kommer fra. Arnestedet er ofte spurvereder under taget, som bør fjernes. Derudover kan tæppebillerne også stamme fra filtunderlag, rørisoleringer af filt, ’nullermænd’ eller døde insekter.

GØR RENT

Man kan komme rigtig langt med en grundig rengøring med støvsugning og gulvvask, hvis man har konstateret en stor mængde tæppebiller.

BRUG TÆPPEBANKEREN

Med en tæppebanker bankes alle biller og larver af udenfor huset.

VASK, ELLER FRYS ULDTØJ

Uldtøj, der er angrebet af tæppebiller, kan med fordel vaskes eller lægges i fryseren i 2-3 dage, fordi det både dræber tæppebillernes larver og æg.

Forgift

SPRAY- ELLER SPRØJTEMIDDEL

Efter en grundig støvsugning kan revner, sprækker mv. behandles med et sprøjtemiddel eller biocidmiddel, som er godkendt til brug mod krybende eller kravlende insekter.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Midler mod tæppebiller er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Væggelus

Væggelusen er en tæge, der suger blod fra både mennesker og dyr. Den kan blive op til 1 cm lang og har en rødbrun farve. Væggelus skjuler sig om dagen og kommer frem om natten for at finde føde. Deres yndlingssteder er fx i nærheden af sengen, bag på skabe og i sprækker ved paneler.

Der er forskel på, hvor voldsomt mennesker reagerer på bid fra væggelus. Nogle får små røde knopper på kroppen, og andre hæver voldsomt op.

Er du lejer og har konstateret væggelus i lejligheden, har du pligt til at meddele det til udlejer, da væggelus selv kan vandre fra lejlighed til lejlighed langs rør m.m.

Forebyg

BESKYT TØJ PÅ REJSEN

Opbevar dit tøj i en lukket kuffert under rejsen. Undgå at skubbe kufferten ind under sengen.

VASK ALT TØJ FRA REJSER

Så undgår du at få ubudne gæster med hjem fra ferien.

TØM KUFFERTEN UDENFOR

Gennemgå hele taskens indhold for evt. væggelus, inden det kommer ind i hjemmet.

RENGØR BRUGTE MØBLER OG TEKSTILER

Væggelus overføres ofte, når ting flyttes fra hjem til hjem.

Fjern

GØR RENT PÅ YNDLINGSSTEDER

{"Har du mistanke om væggelus i hjemmet, så gør ekstra rent på deres yndlingssteder"=>"i nærheden af sengen, under madrassen, på bagsiden af skabe og billeder, i sprækker ved paneler og lister, bag løst tapet og ved gennemføringer af rør og ledninger."}

VARME- OG KULDEBEHANDLING

Har væggelusen slået sig ned i garderoben, kan de bekæmpes ved at vaske og eventuelt tørretumble tøjet eller fryse det i et par døgn.

Forgift

KONTAKT SKADEDYRSBEKÆMPER

Væggelus kan være svære at komme til livs, bl.a. pga. resistens. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man kontakter en skadedyrsbekæmper med stor erfaring på området.

BRUG INSEKTGIFT ELLER INSEKTPUDDER

Virker rengøring, vask, tørretumbling og frysning ikke, kan du bruge insektgift.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Insektgifte er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Miljøstyrelsens bekæmp-app

Står du og mangler gode ideer til, hvordan du bedst bekæmper et skadedyr? Har du alger på taget, svamp i træværket eller dårlig lugt i kælderen?

Om bekæmp-appen

Bekæmp-appen giver dig alle de gode råd lige ved hånden, når du vil af med kryb, kravl og andre skadelige organismer – både med og uden gift.

Miljøstyrelsens bekæmpelsesguide hjælper dig af med de ubudne gæster, og hjælper dig samtidig med at passe på dig selv og dine omgivelser.

Har du forslag til flere skadedyr til guiden? Så hører vi gerne fra dig. Send dine forslag til biocides@mst.dk, att. Tina Wissendorff. Skriv BekæmpAPP i emnefeltet.

De gode råd er blevet til med bidrag fra Skadedyrsguiden, seniorforsker Karl-Martin Vagn Jensen, Aarhus Universitet, Naturstyrelsen og boligejernes videncenter, Bolius.

Teknik

BekæmpApp’en er en webapplikation, som kan benyttes på forskellige enheder; computere, tablets og smartphones. Det eneste det kræver, er at du besøger hjemmesiden (www.bekaemp.dk), så tilpasser den sig automatisk din enhed.

Hvis du benytter en Iphone eller Ipad kan du tilføje et direkte link på din hjemmeskærm, ved at klikke på den lille firkant med pilen i bunden af browseren, når du står på webapplikationens forside. På smartphones og tablets med Android styresystem kan du lave et bogmærke i browseren, og dernæst sende bogmærket til startskærmen.

Benytter du en computer (PC/Mac) er BekæmpApp’en optimeret til de seneste browser-versioner af Chrome, Firefox, Internet Explorer (10+) og Safari. Benytter du smartphone eller tablet, er webapplikationen optimeret til IOS 6 og 7, samt Android 4.

Husmår

På trods af sit navn finder husmåren ofte et sted at bo i naturen. Den har dog en tilbøjelighed til at flytte ind i udhuse, lader eller lofter i sommer- og parcelhuse, hvor den kan bo uforstyrret.

Husmåren rumsterer og larmer om natten. Den er ca. 70 cm lang, ca. 25 cm udgøres af halen. Hører du gnavelyde, er det ikke husmåren, men derimod mus eller rotter, der er på spil. Husmåren kan også kendes på sine karakteristiske ekskrementer, der er 8-10 cm lange, 1-2 cm brede, let snoede og trukket ud i en spids.

Husmåren kan primært gøre skade ved at rive og kradse i isolering. Den kan også være kilde til lugtgener, fordi den efterlader både ekskrementer og rester af måltider i form af døde dyr.

Forebyg

AFSPÆR ADGANGSVEJE

Husmåren kan komme ind ad et hul på størrelse med et hønseæg, og det kan derfor være noget af en opgave at holde den ude. Vær særligt opmærksom på defekte tagsten og vindskeder. Sørg for, at husmåren ikke befinder sig i huset, når du spærrer af.

BLOKÉR KLATREVEJE

Husmåren er en dygtig klatrer og benytter sig ofte af træer eller nedløbsrør for at få adgang til huset. Stop den ved at sætte et hønsegitter formet som en kegle omkring træstammer eller nedløbsrør.

Fjern

FORDRIV MED LYD OG LYS

Du kan skræmme husmåren væk ved kortvarigt at spille høje lyde kombineret med blinkende lys på loftsrummet. Du opnår en bedre effekt, hvis du kan overraske husmåren, så sæt det eventuelt op, så du kan tænde og slukke uden samtidig at skulle bevæge dig rundt i området, hvor husmåren befinder sig.

FORDRIV MED LUGTE

Husmåren har en meget stærk lugtesans, og du kan derfor gøre det uudholdeligt for den at befinde sig på loftsrum ved at ophænge klude vædet med eksempelvis naftalin eller hjortetakolie.

FANG MED FÆLDE

Der er specifikke krav til fælder til husmåre. Naturstyrelsen har udgivet en folder, hvor du blandt andet kan læse om specifikationer og anvendelse af fælderne. Du kan også søge hjælp hos Falck, der har mårfælder til udlån. Vær opmærksom på, at en husmår kan blive sværere at fange, hvis du først har forsøgt at fordrive den.

HAV EN PLAN FOR FANGET HUSMÅR

Kun kyndige personer som eksempelvis dyrlæger eller personer med jagttegn må aflive en husmår.

SKYD HUSMÅREN

Personer med jagttegn må jage husmåren fra 1. september til 31. januar. Hvis den volder skade på bolig, er det dog under visse betingelser – som du kan læse mere om her – tilladt at skyde den året rundt. Skyd kun en husmår uden for jagtsæsonen, hvis du er sikker på, at du kan finde og aflive dens unger, da det ellers vil være dyrplageri.

Forgift

GIFT ER FORBUDT

Der er ikke godkendt midler til bekæmpelse af måren. Og det er forbudt at lægge rottegift ud mod en husmår. Der er risiko for, at husmåren slæber rundt på den forgiftede lokkemad, så husdyr og mennesker kan komme i berøring med giften.

Links

Mosegrise

Mosegrisen er i familie med markmusen, som den også ligner. Dens jordskud ligner muldvarpens. Det er dog mere alvorligt at få besøg af mosegrise i haven, fordi de gnaver i træernes rødder og spiser grøntsager og planter.

Opdager du bidmærker i rødder og grøntsager, er det tegn på mosegrise, og det gælder om at sætte ind ved første tegn.

Størrelsen på en mosegris er 12-22 cm uden hale. Den vejer mellem 200 og 300 gram.

Forebyg

FJERN NEDFALDEN FRUGT OG GRØNTSAGER

Nedfalden frugt og grøntsager kan tiltrække mosegrise.

FJERN GANGSYSTEMER

Nye mosegrise kan genanvende tidligere brugte gangsystemer, så udfyld disse, eller grav dem op.

Fjern

BRUG FÆLDER

Du kan få fælder, som er beregnet til mosegrise. En almindelig rotteklapfælde kan også bruges.

SÆT FLERE FÆLDER OP

Placer fælderne lige over mosegrisenes huller og helst to på hver sin side af et hul, så mosegrisen ikke kan undgå at gå i fælden. Mosegrise fanges levende og skal aflives efterfølgende.

BEKÆMP I FÆLLESSKAB

Mosegrise formerer sig hurtigt. Det er derfor bedst, hvis man bekæmper kollektivt sammen med naboer, grundejerforening og lignende.

Forgift

KONTAKT KOMMUNEN ELLER EN PROFESSIONEL SKADEDYRSBEKÆMPER

Private må ikke bekæmpe mosegrise med bekæmpelsesmidler, så kontakt enten en kommunal eller en privat skadedyrsbekæmper. Vær dog opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at komme og bekæmpe mosegrise.

Links

Muldvarpe

Muldvarpe tilbringer langt det meste af tiden under jorden, hvor de graver gangsystemer. Et muldvarpebesøg ses ganske tydeligt ved mange jordskud i haven. Muldvarpeskud er dog forholdsvis harmløse, så kan man leve med det, skaber det tilmed sund jordgennemluftning.

Forebyg

FJERN GANGSYSTEMER

Nye muldvarpe kan genanvende tidligere brugte gangsystemer, så udfyld disse eller grav dem op.

Fjern

BRUG FÆLDER

Du kan få fælder, som er beregnet til muldvarpe.

SÆT FLERE FÆLDER OP

Placer fælderne i gangene og helst to på hver sin side af et hul, så muldvarpen ikke kan undgå at gå i fælden.

BEKÆMP I FÆLLESSKAB

Muldvarpe formerer sig hurtigt – det er derfor bedst, hvis man bekæmper kollektivt sammen med naboer, grundejerforening og lignende.

Forgift

KONTAKT KOMMUNEN ELLER EN PROFFESSIONEL SKADEDYRSBEKÆMPER

Private må ikke kæmpe muldvarpe med bekæmpelsesmidler. Kontakt i stedet en kommunal eller en privat skadedyrsbekæmper. Vær dog opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet til at komme og bekæmpe muldvarpe.

Links

Mus

Får du besøg af mus inden døre, er der som regel tale om enten husmusen (Mus musculus) eller halsbåndmusen (Apodemus flavicollis). Hoved og krop måler tilsammen 8-9 cm. Hertil kommer halen, som er næsten samme længde. Husmus inde i bygninger kan formere sig hele året rundt med 4-8 unger i hvert af op til 5-6 kuld i løbet af et år.

Forebyg

TJEK HUSET FOR HULLER

En mus behøver kun 7 mm for at presse sig ind i huset.

GEM MAD OG AFFALD

Opbevar madvarer i køleskabet eller i lukkede glas- eller metalbeholdere. Undgå at have affald på steder, som er tilgængelige for mus.

Fjern

VÆLG FÆLDE EFTER MUSEN

En smækfælde til fx en husmus vil ofte være for lille til en halsbåndmus.

PLACER FÆLDEN, HVOR MUSEN ER

Placer fælderne vinkelret ud fra paneler og vægge med udløseren vendt ind imod væggen.

BRUG DEN RIGTIGE LOKKEMAD

Til husmusen kan lokkemaden være leverpostej eller pølse, mens halsbåndmusen bedre kan lide nødder eller mandler.

Forgift

VÆLG MUSEGIFT MED STOFFET CHLORALOSE

Musegift, der indeholder stoffet chloralose, er ikke giftigt for de større dyr, der spiser døde mus. De farligste musegifte vil fremover kun være godkendt til at blive brugt af professionelle skadedyrsbekæmpere, der er autoriserede af Naturstyrelsen til at bekæmpe rotter. Læs mere om farlige musegifte. Læs mere hvilke produkter der er omfattet

KØB GIFT, DER ER INDKAPSLET I EN BEHOLDER, OG BRUG FODERSTATIONER

Det kan fx være en museautomat eller en lokkeboks.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Musegifte er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

Rotter

Den brune rotte er den mest almindelige at få besøg af i huset, og den kan typisk komme ind fra haven, gården eller kloak- og afløbssystemer. Den er en farlig smittespreder af sygdomme til mennesker og husdyr. Den bliver ca. 45 cm lang, hvoraf de 20 cm er hale, og vejer ca. 250-300 gram.

Rotter kan kendes fra mus på deres større gnavemærker (ca. 3 mm.), brede fodspor og ekskrementer, der er på mere end 1 cm. Rotter har en tendens til at samle deres ekskrementer modsat mus, som spreder dem overalt. Rotter afgiver også en stærk lugt af ammoniak.

Forebyg

BLOKER ROTTERNES INDGANG

Slår man kun rotterne ihjel, så kommer de helt sikkert igen. Derfor er det vigtig at finde frem til rotternes adgangsveje. Det kan fx være fejl på afløbssystemet.

HOLD AFFALDSCONTAINERE HELT LUKKET

Jo sværere adgang rotter har til fx husholdningsaffald i affaldscontainere, desto mere begrænses deres levemuligheder.

Fjern

KONTAKT KOMMUNEN

Private må ikke fange rotter. Kontakt i stedet kommunen, som sender en sagkyndig ud, der ser på forholdene og sørger for at bekæmpe rotterne.

BRUG HANDSKER TIL AT FJERNE DØDE ROTTER OG EFTERLADENSKABER

Rotter bærer på sygdomme, som kan smitte til mennesker. Undgå direkte kontakt med døde rotter og deres afføring. Hvis man selv vil fjerne en død rotte, skal man bære gummihandsker. Rotten placeres i en plasticpose, der bindes knude på, og lægges i en affaldscontainer eller skraldespand.

Forgift

KONTAKT KOMMUNEN

Rotter kan bekæmpes med biocidholdige produkter. Privatpersoner må ikke udføre dette arbejde, så kontakt kommunen, som sender en professionel skadedyrsbekæmper ud.

Links

Dræbersnegle (iberisk skovsnegl)

Den iberiske skovsnegl kaldes ofte for dræbersneglen. Den er typisk brunrød, men kan lokalt variere fra orange til næsten brunsort. Forekommer de i stort antal i haven, så er det med stor sandsynlighed dræbersnegle. Er du i tvivl, kan du anvende Naturstyrelsens identifikationsnøgle.

Den har ingen direkte effekt på menneskers sundhed. Det anbefales dog, at man ikke spiser grøntsager med snegleslim, fordi det kan indeholde meget store mængder E.coli- bakterier.

Forebyg

UNDGÅ SPREDNING

Dræbersneglen spredes gennem handel og bytte af planter. Du kan spørge på planteskolen, om de har kontrolleret for snegle.

VASK JORDEN AF RØDDERNE

Hvid du har mistanke om snegleæg på planter fra fx haveskoler, så vask forsigtigt alt jorden af plantens rødder, inden planten sættes i jorden.

HOLD ORDEN I HAVEN

Sørg for, at der ikke ligger gamle blade, brædder etc., der kan give fugtige opholdssteder for sneglene.

KLIP GRÆSPLÆNEN

Sørg for at holde græsset kort, så det ikke holder på fugt, som kan tiltrække dræbersnegle til din have.

OPSÆT SNEGLEHEGN

Sneglehegn langs med skellet kan dæmme op for sneglene, hvis ens have grænser op til brakmarker eller naturarealer, hvor sneglene kan trives i fred.

Fjern

JAG SNEGLENE MORGEN OG AFTEN

Sneglene er mest aktive om natten. Derfor er det nemmest at finde dem om morgenen eller om aftenen, når duggen falder. Sneglene skal aflives ved at hælde rigelige mængder kogende vand henover.

LAV FÆLDER

Du kan kreere fugtige ”opsamlingssteder” ved at lægge gamle brædder, sække, fugtige aviser eller store blade ud, som sneglene kan gemme sig under. Det gør det lettere at indsamle dem og efterfølgende aflive dem ved at hælde kogende vand over dem.

ØDELÆG ÆG, OG AFLIV SNEGLE

Fjern straks snegle og deres æg. Knus æggene, eller hæld rigelige mængder kogende vand over. Klip hovedet af sneglene, eller hæld kogende vand over.

SMID RESTERNE UD

Ødelagte æg pakkes i en tætsluttende pose og smides i skraldespanden. Aflivede snegle graves ned, så de ikke tiltrækker andre dræbersnegle.

AKTIVER NABOERNE

Det er lettere at bekæmpe dræbersnegle, hvis alle i nabolaget bidrager til indsatsen. Fællesindsatsen gavner alle, fordi sneglene ellers spreder sig hurtigt fra have til have.

Forgift

FORGIFT MED SNEGLEPILLER

Ferrifosfat kan bruges i private haver. Dette kan dog ikke anbefales, da det også vil dræbe alle hjemmehørende snegle, som er en naturlig del af havens økosystem som nedbrydere af dødt plantemateriale. Miljøstyrelsen har rangeret alle sneglemidler, efter hvor meget de belaster miljø og sundhed. Se listen.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug.

Links

Miljøstyrelsens kampagnevideoer

© Miljøstyrelsen
Download bekæmp-appen (Føj til hjemmeskærm)