Alger (begroning) på både

Begroning på både kan være fx alger og rurer. Det sidste er en art krebsdyr, der er meget almindelig i danske farvande.

Forskellige temperaturer og vandkvaliteter giver forskellige begroninger. Kraftig begroning kan på længere sigt skade bådens skrog.

Det kan være besværligt at fjerne begroning, når det først har bidt sig fast, så det kan sagtens betale sig at forebygge problemet omhyggeligt.

Forebyg

VASK BÅDENS BUND GRUNDIGT OM EFTERÅRET

Når begroningen først er tørret ind, er den sværere at få af bunden. Tag dig derfor tid til at skrubbe bunden grundigt om efteråret, når du tager båden op af vandet.

Læg en presenning under båden, så materialet bliver lettere at samle op. Fej det sammen, og aflever det i havnens miljøcontainer.

DU KAN KOMME LANGT MED VAND OG KNOFEDT

Hvis du har en opvaskebalje, en opvaskebørste, kogende vand og en vandslange (gerne med højtryksrenser), er du godt på vej til at komme begroning til livs. Vask grundigt med vand og børste, og skyl efter med slangen.

UNDGÅ AT VASKE BUNDEN, NÅR BÅDEN ER I VANDET

Hvis båden er malet med bundmaling med biocider, fx kobber, bør du undgå at vaske eller skrubbe bunden, så længe båden er i vandet.

FJERN DE SIDSTE RESTER VED FORÅRSKLARGØRINGEN

Når du forårsklargør din båd, kan du tit fjerne de sidste rester af begroning. Husk, at alt afskrab af maling og slibestøv skal samles op. Brug kun afrensningsudstyr som vakuumskrabejern, slibemaskine eller gelcoathøvl, der er koblet til en støvsuger, og som er godkendt af havnebestyrelsen. Spørg evt. havnefogeden.

Forgift

BRUG LOVLIGE BUNDMALINGER

Det er forbudt at importere, sælge eller bruge bundmaling, der indeholder diuron, irgarol 1051 og tributyltin til disse både:

  • Skibe kortere end 25 meter.
  • Fritidsbåde, der overvejende sejler i ferske vande.
  • Fritidsbåde under 200 kg, der overvejende sejler i salte vande. Der er dog undtagelser fra disse regler, som du kan læse her.

Til fritidsbåde er det efter den 1. januar 2015 forbudt at importere, sælge og bruge biocidholdig bundmaling, der frigiver stoffer, som er klassificeret med risikosætning R53: "Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet".

Links

© Miljøstyrelsen
Download bekæmp-appen (Føj til hjemmeskærm)