Hvepse (gedehamse)

Hvepse – eller gedehamse – kan kendes på deres karakteristiske sorte og gule farver. De er almindeligvis 12-14 mm lange. Hvepse kan være et særligt stort problem sidst på sommeren og først på efteråret, hvor de kan være aggressive i deres jagt på søde sager. Hvepsene dør, når temperaturen falder senere på efteråret.

Hvepse er i mange henseender et nyttedyr og skal derfor kun bekæmpes, hvis de er til direkte gene for mennesker.

Hvepsebo findes typisk i husets hulrum, ved tagudhæng, i udluftningskanaler, på loftsrum eller i jorden, hvor de kan danne underjordiske hvepsebo.

Forebyg

AFSPÆR KENDTE STEDER TIL HVEPSEBOER

Har en hvepsedronning først én gang udset sig et særligt hjørne eller hulrum i eller ved din bolig til at bygge bo, er det meget sandsynligt, at der på samme sted igen kan opstå hvepseproblemer. Hvis det er muligt, er det derfor en god idé at spærre stedet af.

VÆR OPMÆRKSOM ALLEREDE OM FORÅRET

Hvepseboet består om foråret kun af hvepsedronningen og boet, der på dette stadie er formet som en lille kugle. Det er meget lettere at fjerne boet tidligt frem for ud på sommeren, når det er fuldt udbygget.

Fjern

OVERVEJ, OM BOET SKAL BEKÆMPES

Finder du et hvepsebo sidst på efteråret, hvor vejret er begyndt at blive koldere, vil hvepsesamfundet snart dø. Så er det ikke nødvendigt at ødelægge boet. Det er dog fortsat en god ide at spærre stedet af senere på året, når boet er dødt, så der ikke kommer et nyt bo næste år

OVERVEJ, OM PROFESSIONEL HJÆLP ER NØDVENDIG

Er der tale om et særligt stort hvepsebo eller arten ’stor gedehams’, bør du søge hjælp hos en professionel skadedyrsbekæmper. Stor gedehams er en større type hveps, der måler op til 2,5 cm. Den store gedehams stikker betydeligt mere ubehageligt end de små arter, og der skal heller ikke så mange stik til, før det kan være farligt.

LUK IKKE INDGANGEN TIL ET AKTIVT HVEPSEBO

Hvepsene bliver meget aggressive og finder som regel en vej ind eller ud alligevel.

LOK MED SØDE SAGER

Flasker eller deciderede fælder med saft eller sukkervand tiltrækker hvepsene, der bliver fanget eller drukner i væsken.

FANG MED LYSFÆLDER

Lysfælder dræber hvepsene ved at afgive et lille elektrisk stød og kan være en god idé, hvis der er mange hvepse.

Forgift

VENT MED HVEPSEBEKÆMPELSE TIL OM AFTENEN

Når mørket falder på, befinder alle hvepse sig i boet og er desuden knap så aggressive som om dagen. Dette gælder dog ikke for den store gedehams, der også er aktiv, når det er mørkt.

ANVEND INSEKTGIFT, DER ER GODKENDT OG BEREGNET TIL FLYVENDE INSEKTER

Sprøjt insektgiften nedefra og direkte op i hvepseboets indgangshul. Hvepsene vil hurtigt blive lammet, og boet kan fjernes efter 10-15 minutter. Husk at bære tøj, der dækker hele din krop, så du undgår stik.

BRUG GIFTPUDDER TIL SKJULTE HVEPSEBOER

Er det ikke muligt at komme til selve hvepseboet, kan du pudre med insektgift de steder, hvor hvepsene flyver ind og ud. Pudringen skal oftest gentages over et par aftener for at virke fuldstændigt. Vær opmærksom på, at giftpudderet ikke spredes til boligen via udluftningskanaler eller emhætten.

LÆS ETIKETTEN, OG FØLG BRUGSANVISNINGEN

Etiketter kan se meget forskellige ud, men de skal indeholde oplysninger om, hvilke kemikalier der er i produktet, og oplyse om korrekt og sikker brug. Hvepsegift er såkaldte biocidmidler, som skal være godkendt af Miljøstyrelsen.

Links

© Miljøstyrelsen
Download bekæmp-appen (Føj til hjemmeskærm)