Husmår

På trods af sit navn finder husmåren ofte et sted at bo i naturen. Den har dog en tilbøjelighed til at flytte ind i udhuse, lader eller lofter i sommer- og parcelhuse, hvor den kan bo uforstyrret.

Husmåren rumsterer og larmer om natten. Den er ca. 70 cm lang, ca. 25 cm udgøres af halen. Hører du gnavelyde, er det ikke husmåren, men derimod mus eller rotter, der er på spil. Husmåren kan også kendes på sine karakteristiske ekskrementer, der er 8-10 cm lange, 1-2 cm brede, let snoede og trukket ud i en spids.

Husmåren kan primært gøre skade ved at rive og kradse i isolering. Den kan også være kilde til lugtgener, fordi den efterlader både ekskrementer og rester af måltider i form af døde dyr.

Forebyg

AFSPÆR ADGANGSVEJE

Husmåren kan komme ind ad et hul på størrelse med et hønseæg, og det kan derfor være noget af en opgave at holde den ude. Vær særligt opmærksom på defekte tagsten og vindskeder. Sørg for, at husmåren ikke befinder sig i huset, når du spærrer af.

BLOKÉR KLATREVEJE

Husmåren er en dygtig klatrer og benytter sig ofte af træer eller nedløbsrør for at få adgang til huset. Stop den ved at sætte et hønsegitter formet som en kegle omkring træstammer eller nedløbsrør.

Fjern

FORDRIV MED LYD OG LYS

Du kan skræmme husmåren væk ved kortvarigt at spille høje lyde kombineret med blinkende lys på loftsrummet. Du opnår en bedre effekt, hvis du kan overraske husmåren, så sæt det eventuelt op, så du kan tænde og slukke uden samtidig at skulle bevæge dig rundt i området, hvor husmåren befinder sig.

FANG MED FÆLDE

Der er specifikke krav til fælder til husmåre. Naturstyrelsen har udgivet en folder, hvor du blandt andet kan læse om specifikationer og anvendelse af fælderne. Du kan også søge hjælp hos Falck, der har mårfælder til udlån. Vær opmærksom på, at en husmår kan blive sværere at fange, hvis du først har forsøgt at fordrive den.

HAV EN PLAN FOR FANGET HUSMÅR

Kun kyndige personer som eksempelvis dyrlæger eller personer med jagttegn må aflive en husmår.

SKYD HUSMÅREN

Personer med jagttegn må jage husmåren fra 1. september til 31. januar. Hvis den volder skade på bolig, er det dog under visse betingelser – som du kan læse mere om her – tilladt at skyde den året rundt. Skyd kun en husmår uden for jagtsæsonen, hvis du er sikker på, at du kan finde og aflive dens unger, da det ellers vil være dyrplageri.

Forgift

GIFT ER FORBUDT

Der er ikke godkendt midler til bekæmpelse af måren. Og det er forbudt at lægge rottegift ud mod en husmår. Der er risiko for, at husmåren slæber rundt på den forgiftede lokkemad, så husdyr og mennesker kan komme i berøring med giften.

Links

© Miljøstyrelsen
Download bekæmp-appen (Føj til hjemmeskærm)