Rotter

Den brune rotte er den mest almindelige at få besøg af i huset, og den kan typisk komme ind fra haven, gården eller kloak- og afløbssystemer. Den er en farlig smittespreder af sygdomme til mennesker og husdyr. Den bliver ca. 45 cm lang, hvoraf de 20 cm er hale, og vejer ca. 250-300 gram.

Rotter kan kendes fra mus på deres større gnavemærker (ca. 3 mm.), brede fodspor og ekskrementer, der er på mere end 1 cm. Rotter har en tendens til at samle deres ekskrementer modsat mus, som spreder dem overalt. Rotter afgiver også en stærk lugt af ammoniak.

Forebyg

BLOKER ROTTERNES INDGANG

Slår man kun rotterne ihjel, så kommer de helt sikkert igen. Derfor er det vigtig at finde frem til rotternes adgangsveje. Det kan fx være fejl på afløbssystemet.

HOLD AFFALDSCONTAINERE HELT LUKKET

Jo sværere adgang rotter har til fx husholdningsaffald i affaldscontainere, desto mere begrænses deres levemuligheder.

Fjern

KONTAKT KOMMUNEN

Private må ikke fange rotter. Kontakt i stedet kommunen, som sender en sagkyndig ud, der ser på forholdene og sørger for at bekæmpe rotterne.

BRUG HANDSKER TIL AT FJERNE DØDE ROTTER OG EFTERLADENSKABER

Rotter bærer på sygdomme, som kan smitte til mennesker. Undgå direkte kontakt med døde rotter og deres afføring. Hvis man selv vil fjerne en død rotte, skal man bære gummihandsker. Rotten placeres i en plasticpose, der bindes knude på, og lægges i en affaldscontainer eller skraldespand.

Forgift

KONTAKT KOMMUNEN

Rotter kan bekæmpes med biocidholdige produkter. Privatpersoner må ikke udføre dette arbejde, så kontakt kommunen, som sender en professionel skadedyrsbekæmper ud.

Links

© Miljøstyrelsen
Download bekæmp-appen (Føj til hjemmeskærm)